Podiatrist - Brighton
280 Washington Street # 304A
Brighton, MA 02135
617-254-1344

Scott Horwitz, DPM
280 Washington Street
Brighton, MA 02135
617-254-1344

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
09:00 AM - 05:00 PM
09:00 AM - 05:00 PM
09:00 AM - 04:00 PM
09:00 AM - 06:00 PM
08:00 AM - 12:00 PM